Kóspallag község honlapja

Túrák

Várjuk a környéken kirándulók túrajavaslatait a pallag@vnet.hu emailcímre. Kérjük, a Tárgyba írják be: Honlap

Online térkép a magyarországi turistautakról
www.turistautak.hu

Törökmező Tanösvény
Tartalmas időtöltés a dél-börzsönyi erdők és rétek világában

Az útvonal jelzése: zöld T
Útvonal: Törökmező (É. sz. 47° 49,774; K. h. 18° 56,725) – Nagymaros – hajóállomás (É. sz. 47° 47,335; K. h. 18° 57,634)
Az útvonal hossza: 6.5 km
A bejárás időtartama: 3 óra
tovább

Kóspallag – Szép-bérc – Nagy-Sas-hegy – Só-hegy – Kopasz-hegy – Márianosztra
Tájegység: Börzsöny
Típus: gyalog
Távolság: 14 km; idő: 4 óra 50 perc
Igen változatos terepen, a Börzsöny legszebb középhegyein vezet a túraútvonal, utunk végén a márianosztrai Magyarok Nagyasszonya Kegytemplomát tekinthetjük meg, mely évszázadok óta zarándokhely volt.
tovább

Kóspallag – Kis-Hanta-patak – Szent Gál-föld – Törökmező th. – Vizes-árok – Köves-mező – Nagymaros-Visegrád v.m.
11 km. Jelzés: P, K, K+

Kóspallagot autóbusszal legegyszerűbben Kismarosról érhetjük el, de egészen Vácról, ill. Márianosztrán át Szobról is közlekednek járatok. A település közepén leszállva a kóspallagi önkormányzat épülete mellől induljunk ki P és a S jelzéseket követve a Váci utcán lefelé. A falu szélső házait elhagyva beton villanyoszlop alatt visz lefelé a szekérút, amelyen beérünk az erdőbe. Az első piros jelzést a Kis-Hanta-patak fölé nyúló öreg nyárfán találjuk. Hosszú, keskeny, sásos, kikericses réten haladunk a Kis-Hanta-patak folyásával párhuzamosan egészen a Boglya-kő aljáig.

Fotóalbum / ... / Tavaszi erdő (bélyeg)A nehéz, párás levegőjű völgyben a S és P jelzések elválnak egymástól. Mi csaknem derék-szögben jobbra fordulunk. Egy öreg, félig kidőlt fűzfán látható piros bádoglemez jelzés segít bennünket a tájékozódásban. Piros jelzésünk itt a nyáras, füzes, égeres patakmeder mellett halad, míg el nem érjük a kóspallagi víztároló felső végét. Itt Y szerűen ágazik el az út és mindkét ágat zöld sorompó zárja le. Elmegyünk a baloldalon levőig, de nem bújunk át alatta, hanem közte és egy autósok számára készített kapuszerű torlasz-kerítés között balra felmegyünk a következő füves szekérútig. Ezen jobbra megyünk tovább jelzéseinket követve – égy ideig a tó felett haladva -, amíg ki nem érünk a Kismaros – Kóspallag országútra.

Fotóalbum / ... / Meredek ösvény a Bibervárhoz (bélyeg)Jobbra indulunk rajta -felettünk emelkedő magaslaton a Pusztatorony (Bibervár) egészen csekély nyomai találhatók -, amíg el nem érjük a Korompa- és Kis-Hanta-patakok összefolyását. Hídjuk után balra elhagyjuk a műutat egy erősen szabdalt keréknyomos úton, melynek közepén félembernyi betonoszlop áll piros bádogtetővel. Nem megyünk fel a szemközti dombra, hanem azt megkerülve, a műúttal nagyjából párhuzamosan haladunk a patak partján. Utunktól jobbra, egy fás-ligetes részen egykori kolostor (zárda) alapnyomait lelheti fel a kutatószemű turista. A völgy kissé összeszűkül, amikor a piros jelzés a vízfolyás másik oldalán talál utat magának, s keskeny rétre vezet, amelynek végén egy nyeregbe kapaszkodik. Itt egy pillanatra belátni jobbra a halastóhoz. A nyeregből aztán lassan, de folyamatosan emelkedve érkezünk a Szent Gál-földre.

Fotóalbum / ... / Békás-rét (bélyeg)Keresztezzük a halastóhoz levezető makadám-utat és a törökmezői turistaházhoz vezető műúttal párhuzamosan haladva a piros jelzés a szemközti tölgyesbe vezet. 300 m-t haladunk a tölgyerdőben, amikor mégiscsak visszaérünk az aszfalthoz, hogy csatlakozzon hozzánk a Kelemen-hegy mögül ideérkező Z jelzés. Jobbra visszakanyarodunk a bokros tölgyesbe, s az erdőszélen a villanyoszlopokat követve érkezünk a törökmezői turistaház alá. A zöld jelzés jobbra lekanyarodik a Fehér-forrásokhoz, tovább pedig a Malom-völgyön át Zebegényig vezet.

A mi piros Jelzésünk a Törökmező turistaháznál éri el az országos kék jelzést, s innen megyünk a Köves-mezőig. A kövesmezői parkolóból egy lehajló aszfaltdarab folytatásaként szekérút indul (K+ jelzés) Nagymaros felé. Az út fölött kis gyalogösvény fut, s az útba föltúrt torlaszon is túljutva percek alatt elérjük Nagymaros szélső házait. A három felé ágazó útból mi a bal oldalin indulunk lefelé, amely a Martinovics utcába vezet bennünket. Az utca alsó végében áll Nagymaros egyik jellegzetes épülete, a Kittenberger Kálmán Általános Iskola. Ennek sarkától már valóban csak pár lépés a Nagymaros-Visegrád v. m.

Forrás: Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasza, Cartographia 1999

Kerékpártúra:
Nagymaros – Köves-mező – Törökmező – Kóspallag – (Nagyirtáspuszta – Nagybörzsöny -Zebegény) – Márianosztra – Zebegény – Nagymaros
Nagymarost Visegrádról komppal vagy Bp. Nyugati pu.-ról vonattal érhetjükel. A kompállomástól a K jelzésen – Nagymaros-Visegrád v. m. alatt (!) – kerekezzünk el, majd az erős emelkedő miatt leszállva és tolva a K+ jelzésen sétáljunk fel a Köves-mezőre, ahol elérjük a panoráma út végén lévő parkolót. Innen megkapó kilátás nyílik a Szentendrei-sziget csúcsára, a Nagy-Villámra, a Fellegvárra és Visegrádra. Irányunkat tartva kényelmes betonúton, két éles kanyar után, majd kisebb völgyecskék kerülgetésével kiérünk a tölgyesből Törökmező hatalmas fennsíkjára. A közeli turistaház, sportpálya, a fehér-kúti forráscsoport kedvelt pihenőhellyé teszi a környéket.

Fotóalbum / ... / A Törökmeö‘ buszmegálló (bélyeg)A műút tovább szintben, majd enyhén lejtve a Szent Gál földre vezet, ahol beletorkollik a kóspallagi országútba. Ezen jobbra visszagurulhatunk a Dunához, balra pedig szintben, majd egy hegyoldali kanyargós szakasz után (jobbra a kóspallagi víztároló) enyhén emelkedve, fenyvesek és tölgyesek közt érjük el a márianosztrai elágazást.

Tovább az út két kanyarral Kóspallagra, majd a településen átvezetve a Kisinóci turistaházhoz vezet. (Kóspallag után jobbról csatlakozik a Szokolya-Királyrét műútról átvezető erdőgazdasági út). A turistaház után az út erdőgazdasági műútként kanyarog fiatal és idősebb tölgyesek között felfelé. Később szintbe tér, majd az Érsek-tisztást átszelve a Nagy-Sas-hegy északi mellékkúpjának oldalában fut tovább. A kanyarok Nagyirtáspuszta vendéglátó turistaközpontjába vezetnek (Szent Orbán Fogadó). A továbbvezető úton érhetjük el a nagybörzsönyi kisvasút állomását. A szép kilátásokkal tarkított, a Farkas-völgybe szerpentinező műúton Nagybörzsöny felé is folytathatjuk utunkat a felújított műúton. Ezt csak száraz időben tegyük, mert az út a végén földútra vált. Nagybörzsönyt a pincesornál érjük el, majd a K jelzés mentén a Bányásztemplom mellett gurulunk a község központjába. Tovább az I. kerékpártúra szerint jutunk vissza a Duna mellé.

Ha a Kóspallag – Márianosztra elágazásban balra, Márianosztra felé fordulunk, erdei műútunk enyhén emelkedve mezőgazdasági területre ér, ahol szintben hullámosan vezet. Márianosztra széle előtt balra (jobbra a szépen helyreállított Kálvária), majd újra balra térve Bőszobon keresztül “forgalommentesen” juthatunk le a 12-es útra, melyen rövidesen a látnivalókban bővelkedő Zebegénybe érünk. Tovább vonattal, vagy kerékpárral kerékpárúton is haladva a Dömösi-szoros partján jutunk vissza Nagymarosra.

Forrás: Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasza, Cartographia 1999