Kóspallag község honlapja

Börzsöny, Dunakanyar

A Duna-Ipoly Nemzeti Park

Fotóalbum / ... / Börzsönyi táj (bélyeg)A Börzsöny jelentős része – értékekben való gazdagsága folytán – természetvédelmi oltalom alatt áll. Először Börzsönyi Tájvédelmi Körzetként a hegység erdőterületének mintegy felét nyilvánították védetté, majd kibővített területtel a Duna-lpoly Nemzeti Park 1997. novemberi kihirdetésekor annak részévé vált.

 A Visegrádi-hegység, a Pilis, a Szentendrei-sziget, a Börzsöny és az Ipoly völgye természetvédelmi szempontból értékes területét felölelő, összességében 60 314 hektáros nemzeti parkból a börzsönyi tájegység (azaz a Duna bal partján lévő Börzsöny és az Ipoly-völgyi rész) annak mintegy felét teszi ki.

 A védelem célja a növény- és állattani, víztani tájképi és kultúrtörténeti értékek védelme, a biológiai sokféleség fenntartása, az oktatás, a tudományos kutatás lehetőségének biztosítása mellett a térségbe látogatók felüdülésének elősegítése.

A látogatás során betartandó legfontosabb szabályok:

Fotóalbum / ... / Csipkebogyó (bélyeg)

Gépjárművel, kerékpárral közlekedni, lovagolni csak a közutakon, illetve az erre kijelölt utakon
szabad. Parkolni a fent jelzett utak padkáin, illetve a kijelölt parkolókban lehet.
 Fokozottan védett területek csak engedéllyel látogathatók, kivéve az azokon keresztülvezető turistautakat, de azokról letérni vagy ott virágot szedni nem szabad.
 A vadon élő, továbbá a védett és fokozottan védett növényeket (gumóját, hagymáját, gyökerét) kiszedni, letépni nem szabad.

A területen élő állatfajok egyedeit (azok bármely fejlődési állapotát beleértve) elpusztítani, élettevékenységében zavarni nem szabad. Kerülni kell a hangoskodást, a vadon élő állatok nyugalmának zavarását.

Fotóalbum / ... / Erdei gomba.jpg (bélyeg)Vadgyümölcsök és gomba a nemzeti park területén (fokozottan védett részek kivételével) az egyéni szükségletet meg nem haladóan gyűjthető.

A természetben művelhető sporttevékenységek közül a technikai jellegű sportágak (függővitorlázás, gyalogernyőzés, kerékpározás, autó- és motorversenysport) a nemzeti parkban a természetvédelmi hatóság előzetes engedélyével művelhetők.
 Sziklamászáshoz, tájékozódási versenyek rendezéséhez a nemzeti park igazgatóságának engedélye szükséges.

A védett területen sátorozni, táborozni csak a kijelölt táborhelyeken szabad.
 Tüzet csak a kijelölt tűzrakóhelyeken szabad gyújtani.

Külön ki kell hangsúlyozni a vizek védelmének, szennyezésük elkerülésének fontosságát. A nemzeti park területén nincs intézményes szemétgyűjtés, illetve szemétszállítás, arról minden látogatónak önmagának kell gondoskodnia.
 Célunk mindnyájunknak, utódainknak is megőrizni a Börzsöny még csodálatosan szép mai állapotát, természeti értékeinek gazdagságát.

Börzsöny és az Ipoly völgye turistaatlasza, Cartographia, 1999

A hegység kialakulása

Éghajlat és vízrajz

A Börzsöny állatvilága

A Börzsöny növényvilága

Kultúrtörténeti emlékek

A Dunakanyar és az Ipoly-mente látnivalói

Hajóval a Dunakanyarba

Ipoly Erdő Zrt. – erdőgazdálkodás