Kóspallag község honlapja


Pályázati kiírás Óvodavezető (magasabb vezető) munkakörre:

2017. június 01. - 17:40 Címkék: Állás, Általános, Óvoda, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Események a községben, Hirdetmény, Közösség.

Kóspallag Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kóspallagi Csiga-Biga Óvoda 
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2625 Kóspallag, Szent István út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményirányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az önkormányzat lakást tud biztosítani.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú óvodapedagógusi képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • szakmai gyakorlat,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel,

Bővebben...
Területi Védőnői Állás

2016. december 13. - 23:08 Címkék: Állás, Önkormányzati hírek, Egészségügy, Események a községben, Hirdetmény, Közösség.

Kóspallag Község Önkormányzata
               
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Kóspallag Község Önkormányzata

Területi védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony        

Bővebben...


Zöld Híd Régió Nonoprofit Kft. álláshirdetés

2016. november 21. - 18:11 Címkék: Állás, Általános, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Hirdetmény, Közösség.

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gépkocsivezető és rakodó munkatársakat keres Rétságon nyíló új telephelyére.

>>> Gépkocsivezető <<<

>>> Rakodó <<<


Határvadász-képzés

2016. szeptember 09. - 14:59 Címkék: Állás, Általános, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Hirdetmény.

Az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatot hirdet a Készenléti Rendőrség Határvadász Bevetési Osztályainak állományába Járőrtárs beosztás betöltésére.

A pályázatra cselekvőképes, 18. életévüket betöltött, a felvételi követelményeknek megfelelő magyar állampolgárok jelentkezését várjuk.

A felvételt nyert pályázók 6 hónapos időtartamú moduláris képzésben vesznek részt, amelyet követően – sikeres vizsga esetén – őr-járőrtárs rész-szakképesítést (OKJ 51 861 03) szereznek. A résztvevők a képzés első két hónapjábanmunkaviszonyban állnak, majd a második hónap végén – sikeres modulzáró vizsga letétele esetén – a Készenléti Rendőrség hivatásos állományába 12 hónap próbaidő kikötésével kerülnek kinevezésre.

Bővebben...


Tájékoztató!

2016. június 06. - 17:05 Címkék: Állás, Általános, Önkormányzati hírek, Események a községben, Hirdetmény.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy önkormányzatunknál az idén is nyári diák munkára van lehetőség! Várjuk azon 16-25 év közötti fiatalok jelentkezését, akik a programba részt szeretnének venni! Jelentkezés és információ 2016.06.07--én 12-óráig a polgármesteri hivatalban.
Álláshirdetés:

2015. december 15. - 18:38 Címkék: Állás, Általános, Óvoda, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Hirdetmény.

Kóspallag Község Önkormányzata óvodapedagógus 
munkakör betöltésére állást hirdet a Kóspallagi Csiga-Biga Óvodába.

Közalkalmazotti jogviszonyba,
Időtartama: határozatlan idejű 
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye: Pest megye,  2625 Kóspallag Szent István u. 22.

Feladat: A munkakörbe tartozó óvónői feladatok ellátása

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban  2016. január 4. napjától tölthető be. 

Feltételek: Főiskolai vagy Óvodapedagógusi végzettség,
magyar állampolgárság, büntetlen előélet

Benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
Szükség esetén lakást is tud az Önkormányzat biztosítani.