Kóspallag község honlapja

Pályázati kiírás Óvodavezető (magasabb vezető) munkakörre:

2017. június 01. - 17:40 Címkék: Állás, Általános, Óvoda, Önkormányzati hírek, Események a környéken, Események a községben, Hirdetmény, Közösség.

Kóspallag Község Önkormányzata

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kóspallagi Csiga-Biga Óvoda 
Óvodavezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2625 Kóspallag, Szent István út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerint az intézményirányítási, ellenőrzési és munkáltatói feladatainak ellátása, teljes körű pedagógiai szakmai vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Az önkormányzat lakást tud biztosítani.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú óvodapedagógusi képesítés, pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
  • szakmai gyakorlat,
  • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai vezetési program a fejlesztési elképzelésekkel,

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;

- iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek hitelesített másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék,

- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztést a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban betölthető 2017. július 25.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Klein Tibor polgármester nyújt, a 27/638-339-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Kóspallag Község Önkormányzat címére történő megküldésével (2625 Kóspallag, Deák F. u. 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Óvodavezető.
  • Személyesen: Klein Tibor polgármesternél, 2625 Kóspallag, Deák F. u. 1.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően Kóspallag Község Önkormányzat Képviselő-testülete dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 20.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kóspallag község honlapja - 2017. június 1.

 


Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.