Kóspallag község honlapja

ÓVODAI BEÍRATÁS

2016. május 04. - 14:42 Címkék: Általános, Óvoda, Önkormányzati hírek, Események a községben, Hirdetmény, Közösség.

Kóspallagi Csiga-Biga Óvoda

2625 Kóspallag, Szent István u. 22.

 

ÓVODAI BEÍRATÁS

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA:
2016. május 9.   8.00 - 11.00 óra között
2016. május 10. 8.00 – 11.00 óra között

BEIRATKOZÁS HELYE:
Kóspallagi Csiga-Biga Óvoda

BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek lakcímkártyája
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa


AZ ÓVODAI FELVÉTEL:

Az óvodában a 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1. napjától 2017. augusztus 31. napjáig tart.
Az óvoda kötelező felvételi körzete: Kóspallag község közigazgatási területe.

Az óvodai nevelés a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig tart, azonban az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. Az óvodába járás kötelezettsége alól felmentés kérhető, amelyet a település jegyzőjéhez nyújthat be a szülő.

Kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 2016. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti. Amennyiben a szülő nem tesz eleget beíratási kötelezettségének szabálysértést követ el.

Az óvodai beiratkozás a fenti helyen és időpontban személyesen, szóban történik, a szükséges dokumentumok bemutatásával. Az óvodai felvételről az óvoda vezetője dönt, aki az óvodai felvételi, esetleges átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2016. június 8. Elutasító határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem Kóspallag Község Önkormányzatához.

További tájékoztatás kérhető az óvodavezetőtől az alábbi telefonszámon: 06-27/996-228.


Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.