Kóspallag község honlapja

PÁLYÁZAT - óvodapedagógus

2015. június 15. - 11:51 Címkék: Óvoda, Önkormányzati hírek, Események a községben, Hirdetmény.

Kóspallag Csiga-Biga Óvoda

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2625 Kóspallag, Szent István út 22.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Óvodapedagógusi feladatok ellátása a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • felsőfokú, óvodapedagógusi képesítés,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz;

 - iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevél hitelesített másolata,

- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, és a pályázó hozzájáruló nyilatkozatát arról, hogy pályázatát a pályázati eljárásban résztvevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. július 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Labuda Józsefné óvodavezető nyújt, a 27/640-990-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak Csiga-Biga Óvoda címére történő megküldésével (2625 Kóspallag, Szent István út 22.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
  • Személyesen: Labuda Józsefné óvodavezetőnél, 2625 Kóspallag, Szent István út 22.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • Kóspallag község honlapja - 2015. június 8.

Ha tetszik ez a bejegyzés, kérem kattintson a "Tetszik" gombra.